Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Koşulları

 

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan “ZFRCKC Jewelry Design” sorumlu değildir. “ZFRCKC Jewelry Design”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

“ZFRCKC Jewelry Design” işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

 

 

“ZFRCKC Jewelry Design”’ın, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe “ZFRCKC Jewelry Design”’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

 

 

“ZFRCKC Jewelry Design”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu internet sitesi “ZFRCKC Jewelry Design”’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. “ZFRCKC Jewelry Design”, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

“ZFRCKC Jewelry Design” bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, “ZFRCKC Jewelry Design” markası ve diğer markalar, www.zfrckc.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunankod ve yazılım da da hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, hil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. “ZFRCKC Jewelry Design”’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

 

“ZFRCKC Jewelry Design” dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

SATICI

Ünvanı: ZFRCKC Jewelry Design

Adresi: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Hocazade Sokak, No: 4/A, Beyoğlu, İstanbul

Telefon / E-posta: +90 537 442 86 67 / zafercekic@yahoo.com

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, ZFRCKC Jewelry Design’a ait [www.zfrckc.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ZFRCKC Jewelry Design ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında ZFRCKC Jewelry Design’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

3.1 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Alıcının sipariş etmiş olduğu ürün(ler) adet ve fiyat bilgileri. (İlgili ürün(ler) sipariş edildikten sonra elektronik ortamdan bilgileri alınarak buraya yazılacaktır.)

 

3.2 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Alıcının sipariş etmiş olduğu ürün(ler) adet ve fiyat bilgileri. (İlgili ürün(ler) sipariş edildikten sonra elektronik ortamdan bilgileri alınarak buraya yazılacaktır.)

MADDE 4 - ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Sözleşme konusu ürün, yasal süreleri aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın ikametgahına uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde Alıcı veya kendisi tarafından belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 6 - ÜRÜNLER

 

Alıcı, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyaz eder. Alıcı; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal’ı teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmet’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Telimden sonra MAl/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalitede ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı tarafından, ürünün 3 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 4 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 7 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya ZFRCKC Jewelry Design tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

 

Alıcı, sipariş ettiği ürün veya ürünlerin belirtmiş olduğu adrese tesliminden itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Satın alınan Ürün(ler) bakımından;

Cayma hakkının kullanılması için ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır)

b) İade formu,

c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa üzerindeki veya ihtiva ettiği taş veya madenlerle birlikte ağırlık ve nitelik bakımından eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleşmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde vuku bulan iade vakalarında, iade kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Sipariş onayı verildikten sonra, Mal’ın telimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış kişiye özel ürünler, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

Alıcı’nın, Satıcı’dan kaynaklanan sebepler dışında temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi derhal ve nakden kabul eder.

 

MADDE 10 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve ZFRCKC Jewelry Design’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değerler uyarınca Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

 

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ilgili siparişin elektronik ortamda verildiği tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.